เนื้อหาของคอร์ส
4-hour Grammar Miracle
0/14
4-hour Grammar Miracle : สรุปแกรมมาร์พื้นฐานใน 4 ชั่วโมง
เข้าร่วมการสนทนา
Alisa Boonnad 2 ปี มาแล้ว
เพิ่งรู้เลยว่ามีแบบ s' ด้วย ปกติเห็นแต่ 's แสดงความเป็นเจ้าของ เปิดโลกมากค่ะ
ตอบกลับ
Sakawdoen Chaichana 2 ปี มาแล้ว
ใช่แล้วค่า เยี่ยมไปเลย ขอให้มีความสุขในการเรียนน้า Keep learning ! ^^
0% เสร็จสมบูรณ์