เนื้อหาของคอร์ส
Lesson 2: All About You การแนะนำตัวเอง
0/23
Let’s Talk! (Step 1): ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับบทเรียน


เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์