Word of the Day: consent

  • Home
  • Word of the Day: consent
Shape Image One
Word of the Day: consent
📌 Word of the Day: consent (n.) /kənˈsent/
Definition: permission or agreement / ความยินยอม
CEFR Level: C1
Example: They can’t post your photo without your consent.
แปล: พวกเขาไม่สามารถโพสต์รูปคุณได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

👉 หากอยากฝึกการใช้คำนี้ ทุกคนลองแต่งประโยคและคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์ได้เลย!

—-
ซีรีย์ Word of the Day จาก Better English Today จะนำคำศัพท์จากลิสต์ The Oxford 5000 (5000 คำในภาษาอังกฤษที่คนเรียนภาษาต้องรู้จากออกซฟอร์ด) โดยแบ่งตามระดับ CEFR ตั้งแต่ A1 ไปถึง C1 (C2 คือสูงสุด) มาแปลและยกตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่านตามหลัก IPA
เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ทุกๆคนนำไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและลึกขึ้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น Required fields are marked *