Word of the Day: decade

  • Home
  • Word of the Day: decade
Shape Image One
Word of the Day: decade
📌 Word of the Day: decade (n.) /ˈdekād/
Definition: a period of ten years / ทศวรรษ / ระยะเวลา 10 ปี
CEFR Level: B1
Example: The uncle next door moved in almost a decade ago.
แปล: คุณลุงข้างบ้านย้ายเข้ามาอยู่เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว

👉 หากอยากฝึกการใช้คำนี้ ทุกคนลองแต่งประโยคและคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์ได้เลย!

—-
ซีรีย์ Word of the Day จาก Better English Today จะนำคำศัพท์จากลิสต์ The Oxford 5000 (5000 คำในภาษาอังกฤษที่คนเรียนภาษาต้องรู้จากออกซฟอร์ด) โดยแบ่งตามระดับ CEFR ตั้งแต่ A1 ไปถึง C1 (C2 คือสูงสุด) มาแปลและยกตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่านตามหลัก IPA
เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ทุกๆคนนำไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและลึกขึ้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น Required fields are marked *